დეტალები Cookie - „მზა ჩანაწერები“ს შესახებ

სტანდარტული Cookies IMOP ვებგვერდზე

 

დეტალური ინფორმაცია ამ ვებგვერდზე გამოყენებული cookies შესახებ

Cookie -ს სახელი

აღწერა მოქმედების ვადა
CUSTOMER_UUID Konakart.

მომხმარებელთა UUID არის მონაცემთა ბაზაში შენახული მომხმარებლის ინფორმაციის გასაღები. სადაც ინახება კლიენტის სახელი, სტუმრის  ID, კლიენტების პრიორიტეტები და  ლოკალიზაცია.

ბროუზერის სესიის დასასრული
JSESSIONID Tomcat.

Session cookie გამოიყენება სესიის პერიოდში ბროუზერის ინფორმაციის საიდენტიფიკაციოდ.

ბროუზერის სესიის დასასრული
__utma

Google analytics.

გამოიყენება მომხმარებლისა და სესიის განსასხვავებლად.Cookie იქმნება, როდესაც ივსება javascript-ბიბლიოთეკა და არ არსებობს  __utma cookies. ბმულების განახლება ყოველ ჯერზე ხდება როცა  მონაცემები იგზავნება Google Analytics-ზე. იხილეთ

developers.google.com

2 წელი დამახსოვრებიდან
__utmb Google analytics.

გამოიყენება ახალი სესიების / ვიზიტების განსასაზღვრად. Cookie იქმნება, როდესაც ივსება javascript-ბიბლიოთეკა და არ არსებობს  __utma cookies. ბმულების განახლება ყოველ ჯერზე ხდება როცა  მონაცემები იგზავნება Google Analytics-ზე.

30 წთ დამახსოვრებიდან
__utmc Google analytics.

არ გამოიყენება ga.js-ში. Set for interoperability with urchin.js. ისტორიულად, ეს cookie   __utmb cookie-სთან ერთად არკვევდა, განახორციელა თუ არა მომხმარებელმა ახალი სესია/ვიზიტი.

ბროუზერის სესიის დასასრული
__utmz Google analytics.

აკონტროლებს ტრანსპორტის წყაროს ან კამპანიას, რომელიც განმარტავს, თუ როგორ მიაღწია მომხმარებელმა თქვენს საიტზე. cookie-ს შექმნა ხდება JavaScript- ის ბიბლიოთეკის შევსებისას და ახლდება ყოველთვის, როცა მონაცემები Google Analytics- ში იგზავნება.

6 თვე დამახსოვრებიდან
_ga Google analytics.

გამოიყენება მომხმარებელთა განსასხვავებლად analytics.js ფაილში.

 

2 წელი
_gat_UA-57093936-10 Google analytics.

გამოიყენება თაღლითობის გამოსავლენად analytics.js ფაილში.

10 წუთი
_visitor Hippo:

ერთადერთი ინფორმაცია, რომელიც ინახება cookies-ში არის მომხმარებლის  ID,  UUID რომელიც არანაირ ინფორმაციას შეიცავს გარდა იმ უნარისა  რომ მოახდინოს მომხმარებლის იდენტიფიკაცია.

See www.onehippo.org

2 წელი
_weleda_accepted_cookie Weleda.

ეს ინახავს მნიშვნელობას (სწორი/არასწორი), როცა მომხმარებელი იზიარებს  cookie .ს პოლიტიკას.

5 დღე დამახსოვრებიდან