ალუმინის ოქსიდი

ალუმინის ოქსიდი

Alumina

ალუმინის ოქსიდი გამოიყენება მინერალური UV ფილტრის ტიტანის დიოქსიდის დასაფარად.

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები