ლაიმის ეთერზეთი

ლაიმის ეთერზეთი

Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil

ლაიმის ეთერზეთს ლაიმის მკვახე ნაყოფის ქერქიდან იღებენ. მას ნედლი, ცოცხალი არომატი აქვს და სხვა ბუნებრივ ეთერზეთებთან ერთად პარფიუმირებისთვის იყენებენ.

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები