თიხამიწა

Hectorite

თიხამიწა დერმატოლოგიურად შეთავსებადი მინერალური შემავსებელი და სტაბილიზატორია ემულსიებისთვის, კრემების, კბილის პასტების, გელებისა თუ ფხვნილებისთვის. ის სხვადასხვა მინდვრის შპატების გამოფიტვის პროდუქტია, რომლებიც დედამიწის ქერქის ყველაზე მნიშვნელოვან ქანწარმომქმნელ მინერალებად ითვლება.

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები

ზამბახის დღის კრემი

დაბალანსებული ტენიანობა ნორმალური და მშრალი კანისთვის 20+