ლიპია, ალოიზია

ლიპია, ალოიზია

Lemon verbena

ლიპია მრავალწლოვანი ბუჩქია, რომელიც სიმაღლეში 1 - 2,5 მ-ს აღწევს. ღია მწვანე ფერის ფოთოლს მოკლე ყუნწი აქვს, არის ელიფსურ-ლანცეტისებრი ფორმის და დაახლოებით 2 x 5 სმ სიდიდის; როგორც წესი, ფოთლები სამ-სამად არის მიმაგრებული მცენარის ოთხწახნაგა ღეროზე . ფოთოლი ოდნავ დაკბილულია და ხაოიანია როგორც ზედა, ისე ქვედა მხრიდან.

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები

ჩაი მეძუძური დედებისთვის

ბიოლოგიური ბალახების ნაკრები ლაქტაციის გასააქტიურებლად