ბუნებრივი ინგრედიენტები

ველედა ბუნებისა და ადამიანის ჰარმონიულ ურთიერთდამოკიდებულებას აღიარებს . ამ ცოდნას ის 1921 წლიდან იყენებს - პროდუქციისთვის ბუნებრივი ნედლეულის გულმოდგინე შერჩევისას - რათა ორგანიზმს ხელი შუწყოს საკუთარი ძალების სრულ რეალიზებაში.

გრძელვადიანი პარტნიორობა

ნედლეულის შეძენისას ველედა ზრუნავს არა მხოლოდ გარემოს შენარჩუნებაზე, არამედ ითვალისწინებს თანამშრომლების, მიმწოდებლებისა და პარტნიორების მოთხოვნებს.

სანედლეულო პროექტები
Iris flower in field - Weleda

თითოეულ მცენარეს აქვს თავისი საიდუმლო

თითოეული წამყვანი მცენარე უნიკალურია და ადამიანთან თავისი გამორჩეული ურთიერთმიმართება აქვს. ველედა მიზნად ისახავს თითოეული მცენარის საიდუმლოს ამოცნობას, მისი ხასიათისა და პოტენციალის გამოვლენას ჩვენს დასახმარებლად.

ველედას წამყვანი მცენარეები

რას წარმოადგენს ველედას პროდუქცია

აქ ხორციელდება უმაღლესი ხარისხის სტანდარტებისა და რესურსების ფრთხილად გამოყენების შეთავსება. მცენარეული ნედლეულის დაახლოებით სამი მეოთხედი  მოდის ორგანული ან ბიოდინამიკური მეურნეობიდან და სერტიფიცირებული ველური პოპულაციებიდან.

გაეცანით ყველა ინგრედიენტს

მინდვრიდან მაღაზიის თარომდე

ველედა მოწოდებულია ბუნების მიმართ იყოს პასუხისმგებელი და ზრუნავდეს მასზე. მისი ნედლეულის მაღალი ხარისხი  და ხელმისაწვდომობა უზრუნველყოფილია სამკურნალო მცენარეების ბიოდინამიკური კულტივაციით, სერთიფიცირებული ველური პოპულაციებით და გრძელვადიან კონტრაქტორებთან მჭიდრო თანამშრომლობით.

ხარისხი

ბუნებრივი პროდუქცია

მკვებავი და ინტენსიური დამატენიანებელი გამომშრალი კანისთვის 20 +
ნორმალური და შერეული კანისთვის, დღის და ღამის
დაბალანსებული ტენიანობა ნორმალური და მშრალი კანისთვის 20+
ანტიოქსიდატური, ნაოჭების საწინააღმდეგო, აქტიური აღმდგენი 40+
ანტიოქსიდატური, ინტენსიური დამატენიანებელი 40+
ანტიოქსიდატური, ნაოჭების საწინააღმდეგო, აქტიური აღმდგენი 40+
მსუბუქი დამატენიანებელი და დამამშვიდებელი კრემი ფაქიზი კანისთვის
ბუნებრივად სუფთა ჩვილისთვის
„სქინ ფუდი“ - სხეულის დამატენიანებელი და მკვებავი ბუნებრივი კრემი მშრალი და გაუხეშებული კანისთვის
190 ml
ფტორისგან თავისუფალი უნიკალური პასტა ზღვის მარილითა და მინერალური გამწმენდი ნივთიერებებით
ბუნებრივი მოვლა ბავშვის მგრძნობიარე სარძევე კბილებისთვის
იცავს მშრალ და მგრძნობიარე ტუჩებს