ულუმბო

ულუმბო

Fenugreek

ულუმბო ერთწლიანი ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც სიმაღლეში 10-50 სმ-მდე აღწევს. მცენარეს გრძელი ვერტიკალური მთავარი ფესვი აქვს. მას შეიძლება ერთი ღერო ჰქონდეს ან შეიძლება განტოტვილი იყოს ღეროს ძირიდან. მცენარე სწორმდგომია და ძლიერი ტკბილი არომატი აქვს. 

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები

ჩაი მეძუძური დედებისთვის

ბიოლოგიური მცენარეების ნაკრები ლაქტაციის გასააქტიურებლად