ფიტინმჟავა

ფიტინმჟავა

Phytic Acid

ფიტინმჟავა კომპლექსწარმომქმნელი მცენარეული სუბსტანციაა, რომელიც მოქმედებს, როგორც ბუფერული ნივთიერება და ამიტომ pH-ის მარეგულირებელი თვისებები აქვს.

ინგრედიენტების მიმოხილვა

ამ ნივთიერების შემცველი პროდუქტები

მამაკაცის ბურთულიანი დეზოდორი 24 საათი

ბუნებრივი ეთერზეთებით, ალუმინის მარილების გარეშე

ქაცვის ბურთულიანი დეზოდორანტი 24 სთ

ადვილად სახმარი ბურთულიანი დეზოდორანტი ბუნებრივი ეთერზეთებით, ალუმინის მარილების გარეშე