ჰოლისტიკური მკურნალობა

ტრადიციული მედიცინისა და ადამიანის ღრმა გაგების ინტეგრირება

ველედა ხელს უწყობს თერაპიაში ჰოლისტიკური („ჰოლოს“ ბერძნულად ნიშნავს მთელს, მთლიანს) მიდგომის განვითარებას. ის აგებს თავის ცოდნასა და პრაქტიკას ანთროპოსოფიული მედიცინის პრინციპებზე, რომლებიც გასული საუკუნის 20-იან წლებში დააფუძნეს ფილოსოფოსმა რ.შტაინერმა და ექიმმა ი. ვეგმანმა.

key visuals visodoron malva

ჰოლისტიკური თერაპიული მიდგომა

ანთროპოსოფიული მედიცინის თერაპიის მეთოდი ეფუძნება ბალანსის თეორიას ოთხ ორგანიზაციულ პრინციპს შორის. ესენია: ფიზიკური დონე; სასიცოცხლო ძალების დონე ან სიცოცხლისუნარიანობა; ფსიქიკური დონე და ინდივიდუალური დონე ან ეგო. თერაპიის მიზანია აღდგეს აუცილებელი წონასწორობა, როდესაც ამ ოთხ პრინციპს შორის ბალანსი დარღვეულია.

თერაპიის მეთოდები
Stock of pharmaceutical products at Weleda

მედიცინის ინტეგრირებული სისტემა

ანთროპოსოფიული მედიცინა თერაპიის ინტეგრირებული სისტემაა და "ალტერნატიული მედიცინის" კატეგორიას არ განეკუთვნება -  რადგან იგი ეფუძნება კლასიკურ სამედიცინო სისტემებსა და პრაქტიკას.

ანთროპოსოფიული მედიცინა
Smiling man with blue shirt

ჯანმრთელობა უწყვეტი პროცესია

სალუტოგენეზი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჰოლისტიკურ ჯანმრთელობაში. აქ ჯანმრთელობა სტატიკურად კი არ ითვლება, არამედ განვითარების უწყვეტ პროცესად. ეს ნიშნავს, რომ ყველას შეუძლია აღმოაჩინოს საკუთარი ჯანმრთელობის წყაროები და თითონ გადაწყვეტოს თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ შეინარჩუნოს სულიერი კმაყოფა და კეთილდღეობა.

სალუტოგენეზი
Leaves - production at Weleda

უნიკალური წამლები

ველედას საწარმოო განყოფილებებში სრულდება წამლების წარმოების პროცესი ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა პოტენცირება, სითბური დამუშავება და ვეგეტაბილიზებული მეტალებისა დამზადება.

წარმოების პროცესი

გაეცანით ველედას ელექსირებს

სერტიფიცირებული ბიოლოგიური სასმელი არყის ხის ფოთლის ექსტრაქტით